Driftssikkerhet framfor alt

Skal en motor virke best mulig og lengst mulig, er godt vedlikehold en forutsetning. Vi tilbyr vedlikeholdsavtaler som bidrar til at dine motorer forblir pålitelige og effektive. Arbeidet kan utføres på vårt verksted eller der det måtte være aktuelt, enten det er i Houston, Singapore eller mer hjemlige trakter.

Stort eller smått, vi gjør det like godt

Anlegg og Marine Service dekker alt fra akutte reparasjoner til serviceavtaler og de store overhalingene. Vi har solid erfaring og kompetanse på de fleste større dieselinstallasjoner.